GDPR - SÅ HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

GENERELL INTEGRITETSPOLICY

Den 25 maj börjar EU:s nya dataskyddslag, GDPR (General Data Protection Regulation), gälla i samtliga EU-länder.

GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Syftet är att ge ett ökat skydd för dina personuppgifter och att förhindra att personliga data används på ett integritetskränkande sätt.

Sandwall Consulting AB välkomnar det nya skyddet för dig som privatperson och tillämpar följande grundläggande principer avseende personuppgiftsbehandling:

 • Vi är hänsynsfulla angående de personuppgifter vi ber dig om och de personuppgifter vi samlar in om dig.
 • Vi lagrar dina personuppgifter under den tid som vi har anledning att behålla dem.
 • Vi avser att förenkla din möjlighet att få kontroll över dina personuppgifter.
 • Vi strävar efter full transparens avseende hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter.

Du har rätt till att begära information om dina personuppgifter som vi behandlar. Du har rätt att när som helst begära rättelse eller radering av dina uppgifter som du anser vara felaktiga. Kontakta oss i så fall på info@sandwallconsulting.se.

Nedan berättar vi hur vi behandlar personuppgifter för privatpersoner (privatkunder t. ex.) och personuppgifter som förekommer i register för juridiska personer (återförsäljare, leverantörer och samarbetspartners t. ex.).

PRIVATPERSONER

För att fullgöra begäran från besökare på vår webbplats/nätbutik kan du bli ombedd att utge någon eller några av dessa uppgifter:

 • Ditt namn
 • Ditt personnummer
 • Din e-postadress
 • Din postadress
 • Din leveransadress
 • Ditt telefonnummer
 • Dina kontaktuppgifter

När samlar Sandwall Consulting AB in din information?

Sandwall Consulting AB samlar in dina personuppgifter när du registrerar dig hos oss, köper eller beställer en vara. Vi samlar även in uppgifter när du t ex frivilligt fyller i kundenkäter, träffar oss, ger oss feedback och deltar i tävlingar. Information om webbsideanvändning samlas in via cookies. När du registrerar dig för nyhetsbrev kommer din e-postadress och, om nödvändigt, ditt namn användas för Sandwall Consultings egna marknadsföringsändamål fram till dess att du avslutar prenumerationen. Du kan när som helst avsluta prenumerationen av nyhetsbrev.

Hur använder Sandwall Consulting AB din information?

Vi samlar in och behandlar uppgifter om dig enbart för fastställda ändamål. Dessa är följande:

 • Behandla din beställning
 • Hantera ditt konto
 • Behandla betalningar
 • Leverera produkter
 • Skicka information, nyheter och erbjudanden
 • Förbättra kvaliteten på våra produkter och utveckla nya produkter
 • Analysera trender
 • Förbättra design och säkerhet på webbplatsen

Alla personuppgifter behandlas med beaktande av konfidentialitet. De insamlade personuppgifterna kommer att behandlas, användas och lagras för ändamålet med behandlingen samt utförandet av din beställning, inklusive kreditupplysning, personifiering av webbplatsen och marknadsföringsaktiviteter.

Vi behandlar dina personuppgifter endast för ändamålen ovan och alltid med stöd av en laglig grund. Vid en privatpersons köp av våra produkter (dvs ändamålen behandling av beställning, hantering av konto, behandling av betalning och leverans av produkter) behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra ditt avtal med oss. Vid resterande ändamål eller då vår kund är en juridisk person utgör vårt berättigade intresse att utveckla våra tjänster och produkter den lagliga grunden.

Senast ett år efter slutfört köp kommer samtliga personuppgifter i register att raderas eller avidentifieras. Det innebär att  försäljningsstatistiken bibehålls, men alla personuppgifter anonymiseras . Detta sker per automatik, du behöver som privatperson inte göra någonting. Undantag är om du som kund valt att få nyhetsbrev och vi därför behöver spara dina kontaktuppgifter. 

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till någon annan än de som behöver dem för att kunna genomföra köpet, som faktureringsföretag, betalkortsföretag eller transportföretag. De i sin tur, tar lika väl hand om dina uppgifter som vi gör. Det innebär att bara om det är nödvändigt kommer dina personuppgifter överföras till våra tjänsteleverantörer (t ex transporttjänster). Personuppgifterna kommer i sådant fall endast behandlas och användas av dem för de överenskomna ändamålen.

JURIDISKA PERSONER

Sandwall Consulting AB samlar in dina personuppgifter i samband med att vi förhandlar om, eller inleder, ett samarbete. Endast de personuppgifter som är relevanta och nödvändiga för att samarbetet ska kunna fungera hämtas in och sparas.

Relevanta personuppgifter som kan sparas är följande:

 • Ditt namn
 • Din e-postadress
 • Din postadress
 • Din leveransadress
 • Ditt telefonnummer
 • Dina kontaktuppgifter

Vi samlar in och behandlar uppgifter om dig enbart för fastställda ändamål. Dessa är följande:

 • Behandla din beställning
 • Lägga en beställning
 • Hantera ditt konto
 • Behandla betalningar
 • Leverera produkter
 • Skicka information, nyheter och erbjudanden
 • Förbättra kvaliteten på våra produkter och utveckla nya produkter
 • Analysera trender
 • Förbättra design och säkerhet på webbplatsen

Alla personuppgifter behandlas med beaktande av konfidentialitet. De insamlade personuppgifterna kommer att behandlas, användas och lagras för ändamålet med behandlingen samt utförandet av din beställning, personifiering av webbplatsen och marknadsföringsaktiviteter.

Vi behandlar dina personuppgifter endast för ändamålen ovan och alltid med stöd av en laglig grund. Vid en privatpersons köp av våra produkter (dvs ändamålen behandling av beställning, hantering av konto, behandling av betalning och leverans av produkter) behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra ditt avtal med oss. Vid resterande ändamål eller då vår kund är en juridisk person utgör vårt berättigade intresse att utveckla våra tjänster och produkter den lagliga grunden.

Om det är nödvändigt kommer dina personuppgifter överföras till våra tjänsteleverantörer (t ex transporttjänster). Personuppgifterna kommer i sådant fall endast behandlas och användas av dem för de överenskomna ändamålen. Sandwall Consulting kommer inte att olagligen dela din information med företag utanför vår grupp.

Alla personuppgifter sparas så länge samarbetet pågår. Personuppgifterna raderas eller avidentifieras så fort samarbetet kan betraktas som avslutat och ev. reklamationstid bedöms ha upphört. Dock som längst två år efter avslutat samarbete.

Tillagd i varukorgen